Մինչ Քոլին Քեյփերնիկը, NBA-ի խաղացող Մահմուդ Աբդուլ-Ռաուֆը հանդես եկավ օրհներգի վերաբերյալ.

Մինչ Քոլին Քեյփերնիկը, NBA-ի խաղացող Մահմուդ Աբդուլ-Ռաուֆը հանդես եկավ օրհներգի վերաբերյալ.

ՈՒՂՂԱԿ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Մահմուդ Աբդուլ-Ռաուֆն արեց դա, և նրա մասին տեսակետները փոխվեցին: