Kamau Murray-ն օգնում է S. Side-ի երեխաներին հաղթել թենիսի առաջնություններում և քոլեջի կրթաթոշակներ

Kamau Murray-ն օգնում է S. Side-ի երեխաներին հաղթել թենիսի առաջնություններում և քոլեջի կրթաթոշակներ

XS Tennis-ի հիմնադիրն ու գործադիր տնօրենն օգնել է 47 խաղացողների ստանալ կրթաթոշակներ և մարզել է Սլոուն Սթիվենսին, որը հաղթել է 2017 թվականին ԱՄՆ բաց առաջնությունում: